................
 
 
 
 
 
 
 
Neix a Reus
un novembre
de 1930
Als 11 anys
va començar
a treballar
en una
impremta.
En 1958 es va
traslladar a
Barcelona i
desprès a
Alemanya.
Impressor
d’ofici,
col.leccionista
d’afició.

Funda
l’empresa
a l’any 1969.

Jubilat
desde el 1997.
 

Sebastià Torrell Boqué neix un dia de novembre de 1930, a Reus. A Catalunya.

El seu pare era serraller i la seva mare tenia una espardenyeria on ell es passava moltes hores de la seva infància. Va aprendre d’ambdós moltes qualitats que li han servit pel seu ofici.

Per circumstàncies del moment, va començar a treballar als onze anys en una impremta on va aprendre a composar els tipus i l’ofici al qual s’ha dedicat tota la vida en diferents empreses, i fins i tot durant el servei militar.

Es traslladà a Barcelona el 1958 per continuar fent de caixista, feina que va anar alternant amb la seva primera empresa “Exclusivas Sebtor”. Al 1962 li sorgeix la possibilitat d’anar a treballar a una impremta d’Alemanya. Després de dos anys torna a Barcelona, per treballar com a cap de taller, i més tard el càrrec de cap de producció en una editorial. En quest temps, es va casar i va tenir 3 fills amb la seva inseparable dona, la Maria Teresa. Fou llavors quan es va decidir a acabar de donar-li forma a la seva idea de tenir una empresa pròpia i reneix SEBTOR. Ara sense “Exclusivas”. S’ubicà al carrer del Carme, 50, en un petit local de 8m2. Un lloc molt petit on pot instal.lar de manera molt estreta les caixes tipogràfiques, una minerva manual i una guillotina. Poc a poc guanyà clients i més experiència. En el 1982 es traslladà al carrer del Carme, 85, ampliant la maquinària.

El 1992 afegí a la oferta d’impressió, la del sector del petit regal per celebracions amb la botiga “Polete” una botiga al carrer Portaferrissa de Barcelona. A començaments del mes de maig de 1995, es fusionaren els dos negocis en un de sol, situant-se al carrer de l’Hospital, 157, amb el nom únic d’Impremta Sebtor, on encara es troba la empresa actualment.

A finals de 1997, complerts ja els 67 anys, es jubila. A partir d’aquest moment es dedica a l’assessorament de l’empresa que porten els seus fills. Disposa d’una mica més de temps lliure per així poder fer algun viatge i al mateix temps dedicar-se a recopilar, classificar i ampliar totes les col·leccions que sempre ha anat conservant. Sempre vinculat o utilitzant la seva professió per qualsevol ocasió o activitat que empren.