Imprimir en a3 i a4.

La quantitat que et faci falta i després t'ho podem tallar a mida.